• Trang chủ
  • Doanh Nghiệp
  • Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tổng kết hoạt động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện hội nhập của sinh viên

Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tổng kết hoạt động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện hội nhập của sinh viên

Nhằm tổng kết công tác nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên thông qua hoạt động của Cơ sở II và của các đơn vị, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội nghị tổng kết Hệ sinh thái hoạt động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện hội nhập của sinh viên Cơ sở II năm học 2022-2023 và định hướng công tác năm học 2023-2024.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị. 

“Biết đổi mới sáng tạo, Dám đổi mới sáng tạo và Truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo”

Với mục tiêu chiến lược trở thành đại học đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á, trường Đại học Ngoại thương luôn nỗ lực xây dựng và phát triển mô hình mới trong quản trị đại học, đào tạo và nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo, liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hội nhập và quốc tế hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục mở, linh hoạt hướng tới phục vụ người học, phục vụ cộng đồng ngày một tốt hơn. Trong thời gian qua, trường Đại học Ngoại thương nói chung và Cơ sở II nói riêng đặc biệt quan tâm đến hoạt động đổi mới sáng tạo, theo đó Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; trong đó mỗi thầy cô giáo, mỗi viên chức quản lý, mỗi sinh viên, mỗi học viên, mỗi nghiên cứu sinh phải là người “Biết đổi mới sáng tạo, Dám đổi mới sáng tạo và Truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo”.

“Trái ngọt” từ bàn tay, khối óc và tinh thần sáng tạo

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II ghi nhận những nỗ lực từ các đơn vị và sinh viên trong việc triển khai, tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023. Qua đó, Thầy gửi lời cảm ơn đến các giảng viên và sinh viên, cùng nhau nỗ lực, cống hiến bằng bàn tay, khối óc và tinh thần sáng tạo, đã và đang tạo ra những thang giá trị cho Cơ sở II nói riêng và Nhà trường nói chung. Nhân dịp này, Thầy gửi gắm hy vọng trong năm học tiếp theo, đặc biệt trong sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ sở II, giảng viên và sinh viên càng phát huy hơn nữa các thế mạnh trong các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo.

“Thầy cô là người dẫn dắt – Sinh viên là người đồng hành”

Trong năm học 2023-2024, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đề nghị các đơn vị quản lý sinh viên, các thầy cô khai thác hiệu quả nguồn lực từ sinh viên và thu hút các em vào hoạt động chuyên môn của đơn vị. Từ đó, giúp sinh viên thấy được sự liên kết chặt chẽ giữa nội dung bài học và thực tiễn. Đồng thời, thông qua mô hình đồng giảng được áp dụng từ năm học tiếp theo, sinh viên được gắn chặt với nội dung chuyên môn và đội ngũ chuyên gia đồng giảng trong việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, khuyến khích sinh viên làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do doanh nghiệp đặt hàng trong năm học 2023-2024. 

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh nhấn mạnh, công tác đổi mới sáng tạo không chỉ từ các thầy cô, mà chính thầy cô sẽ là nguồn động lực và tạo mọi điều kiện để sinh viên vừa được học tập, vừa tham gia đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo. Thầy cô là người dẫn dắt – Sinh viên là người đồng hành.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Ảnh lưu niệm tại Hội nghị

* Một số hoạt động tiêu biểu: